sd main logo

วิธีการโปรโมทเว็บไซต์

เมนู

การอัพเกรด Pro ช่วยโปรโมทเว็บไซต์คุณอย่างไร?


เปลี่ยนเป็น Pro คุณจะได้รับฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติม ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานที่น่าสนใจ และมีเครื่องมีอจำเป็นต่อการโปรโมทเว็บไซต์ของคุณ


สร้างได้มากถึง 30 หน้า

เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้หน้ามากกว่าที่มี คุณก็หมดห่วงเพราะมีหน้าสำหรับตอบคำถามและจัดการเนื้อหาที่เพียงพอ   หน้าเว็บเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่บ่งชี้่ว่าเว็บคุณสื่อถึงสิ่งใด และยังช่วยเพิ่มคีย์เวิร์ด โปรโมทเว็บไซต์ เพื่อโอกาสการค้นหาหน้าเว็บที่ดีขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


เว็บไซต์หลายภาษา

จะดีแค่ไหน ถ้าเว็บไซต์ของคุณมีหลายภาษา กับ SimpleDifferent เมื่ออัพเกรด Pro คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้มากถึง 6 ภาษา โดยมีรูปธงเชื่อมโยงแต่ละภาษานั้น


แน่นอนว่ายิ่งเว็บคุณมีหลายภาษา  ก็จะมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มมากตามไปด้วย 

การแปลเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ ออกมาให้สมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติ คำตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้เข้าชมเว็บต้องการ   การเลือกใช้คำศัพท์ หรือแม้แต่ ต้องเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ นี่เป็นหลักการแปลที่ต้องใช้กับทุกภาษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชม(Google Analytics)

เครื่องมือสำคัญในการปรับกลยุทธ์ใน Pro เว็บไซต์  Pro เว็บไซต์จะถูกเชื่อมต่อกับ Google Analytics 

เมื่อคุณเปิดใช้ Google Analytics นี้คุณก็จะทราบว่า ผู้เข้าชมส่วนมาก มาจากที่ไหน  Google Analytics สามารถบอกได้ว่าหน้าไหนที่มีเข้าชมมากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


การใช้ชื่อโดเมนของคุณเอง

ชื่อโดเมนของคุณเป็นสัญลักษณ์ของการโปรโมทแบรนด์ของคุณเอง และโดยเฉพาะการตั้งชื่อเว็บเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม หากตั้งชื่ออย่างเหมาะสม ก็จะมีผลต่อผู้เข้าชมไปในทางบวก เช่น เป็นชื่อเว็บที่จำง่าย

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ 


หมายเหตุ: หากคุณมีชื่อโดเมนอยู่ก่อนแล้ว คุณสามารถใช้กับ SimpleDifferent ของคุณได้